Website Banner
 
TRAINING               

นักศึกษา
 

 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ดูงาน ณ 23 พฤษภาคม 2556
 หจก.ออบิท
ขอเป็นสื่อเล็กๆ สิ่งหนึ่งเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพในการศึกษา
                 

 

        
   นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล
 ดูงาน ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559             
     
     
     
     
     
     
     
     
             
   นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
 ดูงาน ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Current Pageid = 13