Website Banner
 
 PROTON 190


Portable
 DC Inwerter Welder Model Proton 190 XP
                              
                                                                                               
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า                                           
200 - 250 โวลท์ เอซี 50 / 60 เฮิร์ซ                        
อุปกรณ์ตัดต่อวงจร                                          
...............
กำลังไฟฟ้าต้านเข้าสูงสุด                                    
6 กิโลวัตต์
ประสิทธิภาพ                                                 
82%
แรงดันไฟฟ้าจ่ายขณะไร้ภาระ                              
95 โวลท์ดีซี
กระแสไฟฟ้าในการเชื่อม                                    
5 - 180 แอมป์
รอบการทำงาน 40%                                        
..............
รอบการทำงาน 60%                                        
27 โวลท์ดีซี 160 แอมป์
รอบการทำงาน 100%                                      
26 โวลท์ดีซี 140 แอมป์
วิธีการระบายความร้อน                                     
พัดลมเทอร์โบ
อุณหภูมิภายนอก                                            
10 - 40 องศา
ระบบป้องกันสิ่งแปลกปลอม                                
...............
น้ำหนัก                                                         
10 กก.
ขนาด ความกว้างxยาวxสูง                                   
130 x 406 x 205 มม.
ระดับความเป็นฉนวน                                        
F
ขนาดลวดเชื่อม                                                
2.6-4.0 มม.
                                                                                                                    
                รายละเอียดเพิ่มเติม protonbrochure_505kb.pdf

      
                                                                                        
Current Pageid = 27