Website Banner
WT-200 TIGรายละเอียดทางเทคนิค (Technical Characteristics)

       แรงดันไฟเข้า                                                                  190-250 Vac                                    
       ความถี่  50-60 Hz
       กำลังไฟ 6 Kva 
       แรงดันไฟขณะไร้ภาระ  70-80 Vdc
       กระแสไฟเชื่อม TIG,GTAW  5-200 A
       ขนาดลวดเชื่อม  -
       ประสิทธิภาพ  85 เปอร์เซ็นต์
       ความสามารถในการทำงาน MAX  60 เปอร์เซ็นต์
       อุณภูมิภายนอก  10-40 องศา
       วิธีระบายความร้อน  พัดลม 220V
       ระดับความเป็นฉนวน  F
       ขนาดเครื่อง  130*410*250 มม.
       ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม  IP 23
       ขนาดลวดทังสเตน  1.6-2.4 มม.
       น้ำหนัก  10 กก.
*รายละเอียดข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*Current Pageid = 79