Website Banner
                 
     SOLAR CELL
  พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ Solar Panel 
  
                                                              
  โซล่าเซลล์  สามารถเลือกขนาดต่างๆ ให้เหมาะกับการในรูปแบบต่างๆ 
เช่น แผงโซล่าเซลล์ 5 วัตต์ 
นำไปใช้กับสัญญาณไฟกระพริบตามแยกต่างๆ    บนถนน โซล่าเซลล์ 10 วัตต์ 17 วัตต์ นำไปใช้กับไฟส่องสว่างตามทางเดิน 
         โซล่าเซลล์ 225 วัตต์ โซล่าเซลล์ 240 วัตต์ โซล่าเซลล์ 245 วัตต์             
                โซล่าเซลล์ 280 วัตต์ นำไปใช้กับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  เป็นต้น
             
 
                     
  
              SOLAR CHARGER CONTROLLER
                                        
      คุณสมบัติ บ่งชี้ไฟ LED โหมดการทำงานและแรงดันไฟฟ้าที่สะสม                 การเชื่อมต่อแรงดันต่ำสำหรับแบตเตอรี่สมบูรณ์              แบบการป้องกันหรืือแรงดันต่ำและ PWM 
 วงจรควบคุม 3 เฟสของการชาร์จ             และวิธีการชดเชยอุณหภูมิในตัว และมีการป้องกันที่ดีของการโอเวอร์โหลดลัดวงจร
                  


...เราผลิต จำหน่าย และพร้อมติดตั้ง...
Current Pageid = 11