Website Banner
TIG MX 250


                                   Technical Characteristics                                                          TIG MX 250                                           
   แรงดันไฟฟ้าขาเข้า  190 - 250Vac 
   กำลังไฟฟ้า  6KVA
   แรงดันไฟฟ้า OCV 
 80Vdc/Aac
   กระแสเชื่อม  5 - 200Adc/Aac
   รอบการทำงาน 60%  200A
   ขนาดเลวดเชื่อม  1.6 - 4mm
   ระบายความร้อน  Fan
   ขนาด ก*ส*ย  135*423*393mm
   น้ำหนัก  18.8Kg
                                                                                                                                                                                               รายละเอียดข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
Current Pageid = 70